Sonucu Daralt
Kategori
(x)Dil ve Gramer
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 22 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Modern Arapça'nın Şifreleri 2; YDS Yökdil
RENKLİ BASKI Elinizdeki çalışma, zengin bir Arapça söz dağarcığına sahip orta veya ileri düzeyde gramer bilgisi edinmiş adaylara hitap etmekte olup, modern Arapça kitaplarda ya da medya metinlerinde sık sık karşımıza çıkan ve okuyuş hızımızı kesen temel bağlaçları, edatları, harf ve zarfları, deyimsel söz öbeklerini, cümle veya paragrafa giriş kalıplarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Alfabetik düzende sıralanan yapı ve kalıpların iyice pekiştirilmesi için kitapta her bir kalıba ait nitelikli 10 örnek cümleye y
44 TL. 55 TL.
 %  20
Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti Çözümlü Metinler 8; Seviye İleri - Aruzlu Güfteler
Alfabe bilgisine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile okuma becerinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak hem kelime hem de yazılış biçimleri konusundaki bilgilerinizi pekiştireceksiniz. Osmanlı Türkçesi Öğrenim Seti başlığı altında sunulan bu çözümlü metinler ile, - Seviyenize göre kitap seçebilecek, - Farsça ve Arapça kelime dağarcığınızı genişletecek, - Metnin Arap harfli kısmı ile Latin harfli kısmını aynı sayfada görerek kelimeleri
10 TL. 12.5 TL.
 %  20
Bir Söyle İki Dinle; Türkçe ve Makedoncadaki Ortak Kelimeler
Bu kitap da dil ilişkilerinin incelenmesine katkı sunmak amacıyla, Türkçe ve Makedoncadaki ortak kelimeleri bir araya getirdi. Türkçe ve Makedonca farklı iki dil ailesine mensup olmalarına rağmen kullandıkları ortak kelimeler bakımından oldukça dikkat çekmektedir. Makedonca sözlüklerden yaklaşık olarak üç bin yedi yüz civarında kelimenin her iki dilde de kullanıldığını tespit ettik. Bu kelimelerin bir kısmı batı dillerinden her iki dile geçiş yapmış, bir kısmı da doğu dillerinden Türkçe vasıtasıyla Makedon
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Dilinizdeki Kelimelerimiz; Türkçe ve Arnavutçadaki Ortak Kelimeler
Türkçe ile Arnavutçanın ilişkileri Osmanlı Devletinin Balkan fetihleriyle başlar. 14.yüzyılın son çeyreğiyle başlayan yakınlaşma kesintisiz şekilde 20.yüzyılın ilk on yılına kadar sürer. Bu, dil ilişkilerinin tarihi seyri ve özelliklerini anlamak bakımından oldukça uzun bir süredir. Elbette dil ilişkilerini sadece siyasi birliktelik üzerinden yeterli olmayacaktır. Çünkü dilin etkileşim alanları daha çok dil etkinliklerinin yoğun olarak yaşandığı ortam ve eserlerdir. Okullar, yazılı eserler, sokağın konuştu
18.4 TL. 23 TL.
 %  20
Kamus-i Türki
Şemseddin Sami,bu sözlükle büyük bir üne kavuşmuştur. Eser eski haline sadık kalınarak basılmışıtır. Diğerlerinden Farklı olarak bu baskı, yanında harfleri belirleyen simge içermektedir. Sıvama cilt olan bu eser yaldızlı baskıyla daha da güzel bir hal almıştır.
95.04 TL. 118.8 TL.
 %  20
Türkiye Türkçesi Gramer Çalışmaları
Sesten cümleye kadar bütün dil birliklerini, yapı, anlam ve görev bakımından inceleyen dil bilgisi, eğitimde ve kültürde, ana dilin ve milliyetin korunmasında son derece önemli bir rol oynar. Bir dilin yazı ve edebiyat dili olarak iki önemli dayanağından biri de dilin kelimelerini söz haline getiren, o dilin yapı ve işleyiş kurallarını bir sistem halinde içine alan grameridir. Gramerler, aynı zamanda bir dilin sağlıklı olarak gelişmesinin de anahtarıdır. Bu eserde, milletler ve dilinin anahtarı durumunda
14.4 TL. 18 TL.
 %  20
Tek Kelimeyle Üç Dil; Türkçe- Makedonca ve Arnavutça Ortak Kelimeler
Türkçe, Makedonca ve Arnavutça arasında ortak olan kelimeler, sadece tarihi ilişkilerine bağlı değil, bir asırlık tecrübelerine ve son asrın başlarından itibaren dünyayı küçük bir köy olarak görme anlayışına göre de biçimlenmiştir. Yani Anadolu'nun Türkçesi ve Balkanların Makedonca ve Arnavutçası yirmi birinci yüzyıl başındaki görüntüleri ile bir nevi bu çalışma sürecinde resmedilmeye çalışılmıştır. Çünkü gözden geçirilen sözlükler ve çalışmalar son 15-20 yılın eserlerinden oluşmaktadır. Зборовите што се з
17.6 TL. 22 TL.
 %  20
Türkçeye Yolculuk: A1 Ders Kitabı - A1 Çalışma Kitabı (2 Kitap Set)
Bu kitap setinin hazırlanmasında Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi esas alındı. Buna göre A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Seviye) ve C1+ (İleri Seviye) olmak üzere beş ders kitabı ve bunların yanında öğrenilenleri pekiştirmek amacıyla her seviyede beş adet de çalışma kitabı hazırlandı. Kitap setimizde iletişimsel yaklaşımla birlikte kültürler arası yaklaşım, eylem odaklı yaklaşım, yapılandırmacı yaklaşım, doğrudan yöntem, işitsel-dilsel yöntem gibi yaklaşım ve yöntemlerden harmanlama usulüyle
48 TL. 60 TL.
 %  20
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü
Türk diliyle ilgili bu çalışma on bir yıl sürdü, bir süre ara verdikten sonra yine araştırmaya girişildi. İncelenen kaynaklar Türk dili konusunda özgün araştırmaları-incelemeleri içerenler olduğu gibi, değişik dönemlerde yayımlanan dergilerden yararlanılmıştır. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözcüklerin hepsi gözden geçirilmiş, Batı uzmanlarının yapıtlarından bulunanlar taranmıştır. Türk dili konusunda geniş kapsamlı çalışmalar sürdürülmektedir, ancak özellikle yöre ağızları üzerinde duran, Türkçenin
48 TL. 60 TL.
 %  20
Dil Eksenimiz
Türk yazı dilinin XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıl sonuna kadar gelişme gösteren dönemine Yeni Türkçe dönemi adı verilmektedir. Bu devre, Türklerin Orta Asya'dan batıya doğru göç etmesiyle oluşan lehçelerin birer yazı dili olarak geliştiği devredir. Türk dilinin dış etkilere çokça maruz kalıp büyük değişikliklere uğradığı bu dönemde Türkçe, Doğu ve Batı Türkçesi olmak üzere başlıca iki kolda gelişme göstermiştir. Batı Türkçesi, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu ve Rumeli topraklarında büyük bir gelişme kaydederek
15.2 TL. 19 TL.
 %  20
YÖKDİL YDS Arapçası Anahtar Kitap
Setimizin tamamlayıcısı mahiyetindeki bu çalışma uzun yıllara dayanan bir tecrübenin mahsulüdür. Genelde Arapçasını ilerletmek isteyenlere, özel olarak da YÖKDİL ve YDS'ye hazırlananlara rehberlik etmek üzere kaleme alınmıştır. Bu kitapta ki bilgileri hazmeden ve gerekli altyapıyı hazırlayan kişilerin YÖKDİL ve YDS sınavlarından korkmaları için bir sebebin kalmayacağı kanaatindeyiz.
56 TL. 70 TL.
 %  20
English Grammar - İngilizce Dilbilgisi Kılavuzu; For Learners Elementary to Advanced
Başlangıçtan ileri düzeye renkli resimli detaylı Türkçe anlatım Geniş kapsamlı telaffuz rehberi ve yazım kuralları İsimler, Sıfatlar, Zarflar, Zamirler, Edatlar, Zamanlar Konularla ilgili yüzlerce soru ve ayrıntılı çözümleri İngiliz ve Amerikan İngilizceleri arasındaki farklılıklar İngilizce - Türkçe binlerce örnek tümce ve sözcükler 76 konuda Türkçe İngilizce pratik ifadeler içeren MP3 Ses CD' si
28 TL. 35 TL.
 %  20
Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri
Bu kitaptaki Osmanlı Türkçesi metinleri seçilirken, kısa cümleli, Farsça ve Arapça kelimelerin, tamlamaların az bulunduğu kolay metinlerden uzun ve karmaşık cümlelerin Farsça ve Arapça tamlamalarla süslendiği güç metinlere doğru bir seyir izlenmiştir. Seçilen metinlerde tür ve konu çeşitliliği gözetilmiştir. Hikâye, roman, söylev, sefaretname, belge, gazete, dergi, süreli edebi ve ilmi yayın, tezkire gibi türlerde sosyoloji, tarih, arkeoloji, antropoloji, coğrafya, jeoloji, fen bilimleri, sosyal bilimler, t
26 TL. 32.5 TL.
 %  20
Osmanlı Türkçesine Giriş
Osmanlı Türkçesini öğrenmeye başlayanlar için hazırlanan bu kitapta Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin birleştirilmesi, heceler, okuma yöntemleri üzerinde durulmuş, Farsçanın ve Arapçanın Osmanlı Türkçesindeki varlığı özüyle anlatılmış, metin uygulamalarıyla konuların daha iyi kavranmasına çalışılmıştır. Ayrıca Eski Anadolu Türkçesine ait örnek kelimelerle zenginleştirilen kitap, kolay anlaşılır anlatımı ve iyi seçilmiş örnekleriyle Osmanlı Türkçesini yeni öğrenmeye başlayanlar için eks
16 TL. 20 TL.
 %  20
Türkçeyi Doğru ve Güzel Konuşma Kılavuzu
Bu küçük eser, ana dilimiz Türkçeyi doğru ve güzel konuşma eğitiminde gerekli olan bilgileri derlemek maksadıyla hazırlanmış olup, hitâbet öğreten bir kaynak veya tiyatro çalışmalarında kullanılacak bir diksiyon kitabı değildir. Bu kitap bir imlâ kılavuzu da değildir. Konuşma diliyle ilgili bir kılavuzdur. Bu sebeple kelimeleri doğru söyletmek ve okutmak için bütün imkânların kullanılmasına çalışılmıştır. Esâsen kitabın yazılmasındaki ana gayemiz, çocuklarımızda ve gençlerimizde millî dil, târih ve kültür ş
16 TL. 20 TL.
 %  20
Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller
Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nun ilmî birikiminin zirvesindeyken kaleme aldığı eserdir. Hacıeminoğlu Hoca bu eseriyle Türkçenin köklerini araştırmış, uzun yıllar zihni bu konuyla meşgul olmuş, tabiri caizse bu meseleyle yatıp kalkmıştır. Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nun bu eserinde de onun Türkçe hakkındaki temel düşüncesinin yansıdığı görülecektir. Türkçeden diller üretmeye ve dolayısıyla siyasi bir amaca ulaşmaya çalışan Sovyet Türkoloji geleneğinin aksine o,
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Anlambilim; Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi
Dil, sözlü ve yazılı olarak iletişimde kullandığımız, doğduğumuzda hazır bularak edinmeye başladığımız, doğrudan doğruya insana özgü, çok güçlü, büyülü bir düzendir; düşünme ve düşünüleni aktarma dizgesidir. Tıpkı beynin yapısı gibi bugün bile birçok özellikleri aydınlatılamamış olan bu dizge bize, sınırlı sayıdaki öğelerle sayısız anlatım olanakları sağlamakta, bir doğal dili, düşünülen her şeyi anlatabilen bir niteliğe kavuşturmaktadır. Doğduğumuz zaman biz anadilimizi sözvarlığıyla, kavramlarıyla, dilbi
20 TL. 25 TL.
 %  20
Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi Çözümlemeleri
Dil bilgisi ve anlam bilgisi çözümlemeleri, ancak birlikte yürütülebilen çalışmalardır. Bu çözümlemeler, dilin ses, biçim, söz dizimi, metin ve bağlam düzlemlerinden herhangi birinde yapılabilir. Çözümlemesi yapılan dil birimleri, kendilerini bir bütün yapan parçalara ayrılarak, parçalar, her parçanın üzerinde var olan toplumsal uzlaşı, yani anlam yardımıyla, kendi başlarına birer birim olarak incelenir. Şüphesiz ki bu birimler, gösterge veya anlam değerleriyle vardır ve bu nedenle bir dil birimi üzerinde ç
24 TL. 30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 22 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1