Sonucu Daralt
Kategori
(x)Müzik - Diğer
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 181 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  2
Cami Musikisi
Türk Din Mûsikîsinin ilk ve en önemli bölümünü oluşturan bu tür, câmide ibadet öncesi, ibadet sırasında ve ibadetten sonra icra edilen ses mûsikîsinden ibarettir. Bu mûsikîde esas amaç, ibadetleri mânevi zevk ve heyecanı yüksek, kollektif duyguları ön plâna çıkaran bir atmosfer içinde yapmaktır. İbâdet estetiğinin zirvesi kabul edilen bu mûsîki türü, esasen mûsikî medeniyetimizin ifadesi yönüyle de kültürel zenginliğimizin önemli bir mirası olarak da kabul edilir. İbadet hayatımız içinde, başta Kur'an kır
19.6 TL. 20 TL.
 %  20
Makamdan Makama Geçki Örnekleri
Geçkinin uyumlu ve akıcı olması için, iki makamı birbirine adapte edecek çözücü melodiyi, çeşniyi, sesi doğrudan doğruya veya yardımcı melodilerle ortaya çıkararak melodinin melodiyi davet etmesini, böylece eldeki melodinin gelecek melodiye incinmeden teslim olmasını sağlamak gerekir. Ancak böylece müzik cümleleri birbirleriyle yabancılaşmadan, eldeki makam gidilecek makama istekli olarak kendini terk eder. Erol Deran Bu kitapta başka bir şey olduğunu ve kendiliğinden, farklı bir yaklaşımın oluştuğunu söy
40 TL. 50 TL.
 %  20
Türkiye'nin Halk Müziği Makamları
Bu kitap Anadolu ve Trakya'nın dört bir yanında yıllar süren alan araştırmaları sonucunda elde edilen ses malzemesi üzerine bina edilmiştir. Kitapta halk müziği makamlarının yapısı ve ses nitelikleri birçok açıdan ele alınmış ve Türkiye'deki halk müziklerinin bir tür gen haritası ortaya çıkartılmıştır. Makam müziği geleneğini, İç Asya'dan başlayıp tüm Akdeniz havzasını kapsayacak biçimde geniş bir coğrafya üzerinden ele almanın gereğini vurgulayan bu çalışmada, makam koridoru, ses/üslûp bölgeleri ve ses
32 TL. 40 TL.
 %  20
Müzik Terimleri Sözlüğü
Müzikle ilgili yerli, yabancı binlerce kavram ve özlü açıklamaları Müzik Terimleri Sözlüğünü müzikseverlere, müzikle ilgilenenlere ve müzisyenlere başvurabilecekleri güvenilir bir kaynak olarak sunuyoruz. Vural Sözer, bu sözlüğü Türk ve Batı müziği ayrımı yapmadan, kısa, özlü bir anlatımla ve yer yer önemli ayrıntıları da öne çıkaran bir anlayışla hazırladı. Kuşkusuz, Müzik Terimleri Sözlüğüyle bu alandaki bilgilerimizi tazelemiş, yeni bilgiler edinmiş ve müzik dünyamızı renklendirmiş olacağız.
24 TL. 30 TL.
 %  20
Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği
Bu kitapta çoksesli Batı müziği tarihi, Antik Yunan´dan günümüze uzanan süreç içinde, genel hatlarıyla sunulmuştur. Belli başlı dönemler, önemli besteciler ve yapıtları, müziğin karmaşık konuları yalın bir dille açıklanmaya çalışılmış, Batı müziğinin bir bütün içinde anlaşılmasına çaba gösterilmiştir. Türkiye´de modernleşme sürecinde çoksesli müziğin gelişimine, öncü bestecilere ve yapıtlarına, kısa da olsa, yer verilmiştir. Çoksesli müziğin tarihsel serüveninin ele alındığı bu çalışma müzisyenler, müziks
19.2 TL. 24 TL.
 %  20
Aşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi; Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni
Sözlü kültür ortamında doğan, yaşatılan ve nakledilen geleneksel müziğin temel unsurlarından biri olan âşıklık geleneği değişim sürecinden etkilenmiş; yeni arayışlarla varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Gelenekte; icracı, icrâ ortamı ve icra töresi, ürün, dinleyici kitle, eğitim, kayıtlama, ekonomik faaliyetler gibi birçok noktada değişim hızlı bir şekilde hissedilmiştir. Değişim süreciyle birlikte eserlerini medya bağlamındaki programlarda kısıtlı sürede ve diğer kent merkezli kültürel ekonomik alanlarda i
24 TL. 30 TL.
 %  20
Flüt Metodu
Sanatçı, Türkiyede verdiği flüt kursları ile genç flüt sanatçılarına destek olmaya devam etmekte, başarılı olanları yurt dışında eğitmektedir. İngiltere, Norveç, Macaristan Müzik Akademilerinde misafir profesör olarak kurslar veren sanatçı, 2004 yılında New York Flüt Derneği tarafından konserler ve seminerler vermek üzere davet edilmiştir. Manhattan School of Music, Mannes School of Music ve Juillard School of Musicde kurslar vermiştir. W. A. Mozartın tüm flüt konçertoları CD kayıtlarına ilave olarak, 2004
20 TL. 25 TL.
 %  20
Müziğin İnsan ve Hayvanlara Etkisi
Mahmut Ragıp Gazimihalın Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz adlı eserini günümüz Türkçesine kazandıran Prof. M. Salih Ergan ile Öğr. Gör. A. Şahin Ak, Mustafa Refikin Osmanlının son dönemlerinde tercüme etmiş olduğu bu ilgi çekici eseri de okuyucu ve araştırmacıların istifadelerine sunmuşlardır. Eserde müziğin önemi ve fonksiyonları, insan ruhuna olan etkileri, zamana ve makama bağlı olarak nasıl değişik etkilemeler yaptığı ele alınmakta, son bölümde de ayrıca hayvanlar üzerindeki tesirlerinden bahse
11.2 TL. 14 TL.
 %  20
50 Türk Müziği Bestekârı
Klasik Türk Musikisinin Abdülkadir Merâgi'den Yesari Asım Arsoy'a kadar olan temel direklerini çatan bir derlemedir. Musiki meraklılarının bestekârlar hakkında bilgi sahibi olmalarına hizmet etmek maksadıyla hazırlanmış ve elli bestekârla sınırlandırılmıştır. İlgili bölümlerde öncelikle bestekârların hayatı anlatılır. Musiki hakkındaki görüşleri, çağlarındaki ve kendilerinden sonraki çağlardaki tesirleri, eserlerinin nitelikleri değerlendirilir. Bütün sanatçıların çeşitli formlardaki eserlerinden notalar
68 TL. 85 TL.
 %  20
Türk Musıkisinin Mes'eleleri
Türk müziğinin geleneksel yapısı ve bu yapının Batı müziği ile olan ilişkisi, 200 yıllık bir tartışmanın konusudur. Bu iki müzik anlayışının mukayesesi ve birbirlerine olan etkileri, kültürel bir kamplaşmaya kadar varmıştır. Bu eser, konunun en yoğun tartışıldığı dönemde dünyaya gelmiş bir duayen ismin, ömrünü vakfettiği düşüncelerinden süzülmüş, sahasında çok kıymetli bir eserdir. 1987 yılındaki basımından sonra, yazarı tarafından mevcut yazılar gözden geçirilmiş ve ilave makalelerle zenginleştirilmiştir.
36 TL. 45 TL.
 %  20
Keman Yapımı
Keman yapımı, uzun tecrübelerin ve belli bir el becerisinin gerektirdiği ve ustalık seviyesine ulaşmış kişilerin yapacağı ve asla aceleye getirilemeyecek hassas bir sanattır. Ancak tecrübe uzun yıllarda oluştuğu için, eski ustaların birikimlerinden yararlanabilirsiniz. Bu sanat geleneksel olarak usta-çırak ilişkisi ile günümüze kadar gelmiş ve hâlâ böyle devam etmektedir. Ancak sizin amatörce başlayabileceğiniz keman yapımı; eli alete yatkın olan, belli zekâ seviyesinde, dikkatli ve sabırlı vasıfları taşıya
24 TL. 30 TL.
 %  20
Avrupa ve Türk- İslâm Medeniyetinde Müzikle Tedavi; Tarihî Gelişimi ve Uygulamaları
Avrupa ve Türk-İslâm Medeniyetinde Müzikle Tedavi- Tarihî Gelişimi ve Uygulamalarında, kaynaklara dayanarak, en eski dönemlerden XX. yy.a kadar iki önemli medeniyetin müzikle tedavide eriştikleri nokta, bilgi birikimleri ve birbirlerine olan etkileri incelenmiştir. Bu kitapta: ~ Dünyada müzikterapi konusundaki ilk düşünce ve uygulamalar, ~ Orta Asya Türk kültüründe müzikle tadavi, ~ Fransada özellikle XVII-XX. yy. arasındaki uygulamalar; ~ Türk-İslâm Dünyasında müzik ve müzikle tedavi, hastaneler, ~ Selçukl
19.2 TL. 24 TL.
 %  20
Tanburi Cemil Bey; Sempozyum Bildirileri
Bugün Tanburi Cemil Bey algısı ve etrafında örülmüş mitoloji, bu büyük müzisyenin kendisinden daha büyük önem kazanmış gibidir. Şöhreti, parlaklığı, etrafında sonradan yaratılmış olan efsane ve erişilmez olduğu düşüncesi günümüz müzikolog ve müzik tarihçilerin birçoğunun gözünü kör etmekte ve camiaya egemen olan bu türden algılar onu daha akademik ve daha nesnel bir bakışla incelemeyi engellemektedir. Tanburi Cemil Bey: sempozyum bildirileri, vefatının 100. yılı münasebetiyle üç kurumun ortaklaşa düzenledi
26.4 TL. 33 TL.
 %  20
Küçük Asya'dan Türk Halk Musıkisi
Béla Bartók (1881-1945) besteci, piyanist, folklor araştırmacısı ve etnomüzikolog olarak çağımızın çok yönlü musıki adamlarından biridir. Arkadaşı Zoltán Kodály ile başladığı halk musıkisi çalışmaları sonunda, o zamana kadar çingene musıkisi ile özdeşlenen Macar ulusal musıkisini keşfetmiş ve eserlerini bu musıkinin özüyle yoğurarak yirminci yüzyılda ortaya çıkan ulusal musıki adamlarının öncüsü olmuştur. Bartók yalnız kendi ülkesinin değil, komşu ülkelerin halk musıkilerini de derinlemesine incelemiştir.
36 TL. 45 TL.
 %  20
Rimski Korsakov'un Yaban Arısı - Glinka ve Rus Beşleri
Öğretmen dirseklerini pencerenin pervazına dayamış, bahçede şakalaşıp gülüşen gençleri izliyordu. Zaman ne de çabuk geçiyordu. Daha dün aynı bahçede arkadaşları ile çimenlere oturup müzik yapan kendisi değil miydi? Bir bahçedeki gençlere, bir de kendine baktı. Konservatuvara girmeyi ne kadar çok istediğini hatırladı. Okula ilk geldiği gün yaşadığı heyecan ve mutluluğu iliklerinde hissetti. Sonraki yıllarda bu mutluluk hiç eksilmemiş, aksine daha da artmıştı. Rusya'nın Sesi isimli devlet radyosu için Rus k
20 TL. 25 TL.
 %  20
Tanbur İle
 %  20
Eğitim Müziği Besteleme; Teknik Bilgiler ve Uygulamalı
Bu kitap, eğitim müziği besteleme dersinin yanı sıra, müzik teorisi, müzik formları, eğitim müziği repertuarı (dağarı) gibi birçok derste kullanılabilir bir çalışmadır. Ayrıca, Avrupa (Batı) müziği, Türk müziği, Türk halk müziğinin sentezinin yapıldığı bir kitaptır. En yalın şekliyle notanın tanımından, en karmaşık şekliyle sesin doğuşkanlarına kadar çok geniş bir yelpazede hazırlanan bu kitap; ilköğretimdeki öğrenciden, üniversitedeki akademisyene kadar, geniş bir alana hitap edecek kaynak ve ders kitabıd
36 TL. 45 TL.
 %  20
Macaristan'da Mehter Müziği
Türk müzik kültürü, yüzyıllarca Avrupa'nınkine paralel ancak kendi yolunu izleyerek gelişti. Türk halklarının geleneksel çalgıları ve melodilerinin yanında Arap-Fars kültür çemberinin üst düzey ve akademik olarak ciddi sayılabilecek müzik teorisini de, özel ve haklı olarak klasik diye adlandırılabilecek olan kendi müziğine kattı. Diğer Hıristiyanların yanısıra Macarlar da zorunlu ve gönülsüz dinledikleri Türk askerî müziğiyle savaş meydanlarında şahsen tanıştılar. (...) Türklerin korkunç nefesli çalgısı zur
28 TL. 35 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 181 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1